Tempeleers

Iech bin gebore in Mestreech?! Noe is dat nog mèr de vraog want iech bin gebore in ’t hospitaol toen ziech dat nog op Mariaberreg bevoont. Vaanaof ’t ierste momint waor iech ‘nne dweersligker. Mien koont kwaom iers en daornao  kaom de rès vaan mien lief. Heer laog in ’n stuut zeet mien meer.

Dat moot toen al ’n veurteike zien gewees. ’t zaot dus bliekbaar in mien geene um eederein iers ’n puupke te laote ruuke veur iech d’r hielemaol bin. Daor kin neet eederein mèt umgoon.  Edmond, daor geis diech weer jong boe geit dat naortow v’r zowwe gèt sjrieve euver Tempeleers.  Tempeleers is ’t miervoud vaan Tempeleer. Daor weurt op versjèllende aander plaotse eotlègk euver gegeve. Iech bin ‘nne straoteluiper en huur bei ’t vollek. Iech probeer de stum vaan miech dus missjiens ouch die vaan ’t vollek zoe objectief meugelek (vin iech leuk want wee is objectief)  te laote klinke.

Es Tempeleer höbs diech de ier um in ’t middelpunt vaan de belangstèlling te stoon. En daor geit eederein aanders mèt um.

Iech bin ‘nne steuker. Iech prissenteer de stum de stum vaan ’t vollek. Iech gebruuk mien eige nètwerrek.

vastelaovend2010 036 swaffeleere

Iech höb geleze dat de actuele ciefers vaan de enquete van de Tempeleers mèt ’n steekproof gruute vaan 361  de basis zien veur hun nui missies.  Kemissies! Tempeleers! Alaaf.

de boum

Iech probeer mien liechaam in conditie te hawwe. D’n aofstand tösse d’n oermins in mien dna en d’n 21ste iewse stads nomade is meugelek de drievende krach daorbei.

Fietse is altied ’n passie gewees veur miech. Op mien 22ste fietste iech allein vaan Luxemburg naor Annecy. Totdat iech ’t aon mien koont kreeg. Toen loupe nog neet zoene hype waor leep iech, es alternatief veur dat fietse,  bei AV Mergelland en bei AV’34. Op ’t momint dat iech dit schreif höb iech de intensitiet vaan dat loupe en fietse terök gebrach en begeef miech nog altied te voot of per vélo op weeg.

De euvereinkoms tösse dis twie bezighede is dat d’r hiel väöl leef vruntelekke positief gestumde lui mèt bezig zien. Die laope en fietse allemaol met hun zaoligheid oonder d’n errem. Es die lui elkaar tegekoume of mèt elkaar de wereld verkinne oontstoon d’r relaties en discussies die dweers door alle range en stande en rasse heen goon.

Enfin, wat heet dat noe met buim te make? Aofgeloupe februari höb iech in ’n gesprek gezete. ’t waor of iech in ‘nne film zaot. Op dat momint woort miech economisch oontslaag aongezag. Um dat te verwerreke had iech ’t gelök dat Rob en Joyce sjus ‘nne berrekeboum gekap hadde in d’n hoof. Dee boum höb iech mèt zeeg gestökkert  en mèt biel in stökke gehowwe. Kint geer uuch veurstèlle wie iech daor gehowwe höb?! Die stökke ligke noe te wachte op us kèchelke. Boe iech ze ein veur ein veur iewig verbran en de wermte die daorbei vreikump gebruuk um aon alle leef lui te dinke die iech kin. Femilie, Vrun, Collegae, Kinisse.

’t is noe november. De pijn in mie boveliechaam is noe bekans weg. De boum ligk nog te druuge.

DeBoum

vriedag in Mestreech

Es straoteluiper höb iech ‘nne naom hoech te hawwe. Es te den ganse daag aon ‘nne bureau zits um diech zellef te vermèrrete mooste diech af en tow zellef luugte. ’n frisse neus hoole. Op die wandelinge löps te door d ’n vertrowde umgeving en kumps te allerlei dinger tege.

31-10-2014

Vendaog kaom iech oppe vriethof en daor stoond ’n tentpaviljoen. Daor stoont ‘nne vruntelikke vreiwilliger aon d’n ingaank. Heer vertèlde miech dat heer veur zien volleybal vereiniging oet Hier de honeurs woernaom aon deen ingaank vaan dat tentgebäöre.

Wat ziech daor binne aofspäölde ?!  D’n drempel dee veur miech opgeworrepe woort door ’t bördsje op de roet bei d’n ingaank heelt miech boete.

Iech vroog miech aof boeveur of iech moot betaole?!  Geer zegk zeker allemaol “Ed de bis ‘nne nejje”

Jaomer dat zoene drempel luij boete hèlt.

 

Ierelede

Leef vrun. Höb geer al ins naogedag euver de meugelekheid um IERELID te weure vaan ’n memorabel gezèlsjap?

Vaanoaf noe is dat invoudig. Registreer uuch ès lid vaan www.boebisdiech.com  sjrief ’n kleine beidrage , sjele_zeiver, en geer maak uuch zèllever oonsterfelijk veur d’n tied dat dit web gebäöre mètgenoome geit weure in d’n towkoms.

Nederlands

Nederlands is mijn moedertaal. Maastrichts is het dialect dat men in de stad Maastricht spreekt.

Deze webpagina’s bevatten taal en presenteren “cultuur” van alle dag.

Ik geloof dat de verbondenheid met een lokale cultuur deel uitmaakt van een sociaal raamwerk. Ik geloof dat taal daarin een rol speelt.

Er zijn mensen die er bewust voor kiezen hun kinderen met Nederlandse taal op de voeden. Daarover lopen de meningen uit elkaar. Er is onderzoek waarbij wordt aangetoond dat jonge mensen die in een vroeg stadium met meertaligheid worden geconfronteerd het zeker niet slechter doen als mensen waarbij dat niet het geval is.

“Interessant”, zoals een lieve voormalige collega van me uit Letland vaak opmerkt.

Mijn blogs in mijn moedertaal en in mijn dialect dus.